Menu  MIDWINTERHOORNWANDELING 2019


De stand van zaken

Tot ziens op onze andere activiteiten.

De volgende Enige Echte Twentse Midwinterhoornwandeling is op 20 december 2020 in Haaksbergen

Klik hier voor verslag in Dinkellandvisie

23 december: Opruimen van de stands, bewegwijzering, verkeersborden en zo meer.

Vrijwilligers en sponsoren, bedankt. Zonder jullie inzet en hulp was dit niet mogelijke geweest.

22 december: 8.00: de borden goed zetten, de catering bevoorraden en de vrijwilligers instrueren. Om 8.30 komen de blaasgroepen samen in t' Wubbenhof. Na het welkomswoord en enkele instructies van de veurman houdt Mevr. Duursma, wethouder van Dinkelland, een inspirerende toespraak. Om 9.30 worden de groepen naar hun blaaspunt gebracht terwijl de eerste wandelaars zich al melden.

Tot ongeveer 13.30 een geweldige toeloop van wandelaars, fietsers en auto's. De Singravenstraat staat al spoedig vol en het voormalig sportveld heeft nog 3 rijen over. Ruim 1000 auto's staan op de 2 parkeerplekken. Veel fietsen op de parkeerplaats bij t' Wubbenhof. Het is druk!! Het is druk bij de pauzeplaatsen, de bediening kan het nauwelijks bijbenen. Na afloop de materialen langs de openbare weg opruimen.

Naar schatting 10.000 bezoekers op deze 36ste editie van de Enige Echte Twentse Midwinterhoornwandeling!!

Tevreden konden de vrijwilligers genieten van een drankje en een stampotbuffet als afsluiting van een bijzonder geslaagde dag.

20 en 21  december: Inrichten van de route, de pauzeplaatsen, marktkramen ophalen en opzetten, toiletwagens ophalen aansluiten, coniferen plaatsen bij de schaftketen.

12 december: Eindelijk, het routeboekje is naar de drukker!!! In het boekje staat de route aangegeven en informatie over gebouwen, bedrijven en omgeving, een routekaart en het blaasschema.

9 december: na weer veel overleg, onderhouden van contacten, reageren op berichten, regelen van de inkopen hadden we een avond voor de vrijlligers. Door middel van een presentatie werden de verschillende werkzaamheden uitgelegd. Een grote opkomst!! Aan het eind een oproep om mee te werken met de opbouw op vrijdag, zaterdag en zondagmorgen en het opruimen op zondagmiddag en maandagmorgen. Na de wandeling is er een stampotbuffet voor alle vrijwilligers.

26 november: Bespreking over de catering: wat in te komen, benodigde materialen en de prijzen die we gaan vragen. De week op pad om weer inkopen te doen en afspraken met winkeliers te maken.

21 november: Weer overleg met de gemeente over het veiligheidsplan. Daarna deze weer bijgesteld en opnieuw verstuurd.

13 november: We hebben de hele route gefietst om te kijken hoeveel borden we nodig hebben voor o.a. de bewegwijzering. Bij de blaaspunten een brief afgegeven met aanwijzingen van wat er van hen verwacht wordt.

12 november: Na het oefenuur besproken wat er moet worden ingekocht aan eten en drinken voor de pauzeplaatsen en de vrijwilligers en wat er nodig is per pauzepunt om eten en drinken op te warmen en de logistiek.

7 november: Overleg met Dhr. van Mierlo om nog even de laatste zaken door te nemen. We hebben de volle medewerking!!!

6 november: De toestemming van de provincie is er. Nu nog wachten op gemeente. Verder bezig met de verzekeringen en de verkeersmaatregelen. We moeten minimaal 6 professionele verkeersregelaars inhuren en er moet een plan komen waar welke verkeersborden komen te staan. 20 november is er een bijeenkomst met onze blazers en de 4de december een bijeenkomst waarbij de vrijwilligers instructie krijgen over hun taak.

4 november: voorbespreking met de blaasgroepen. Hierbij werd de organisatie van de wandeling toegelicht en volgde er een presentatie van de route en de blaaspunten met bijbehorende blaasgroepen.

16 oktober: Na heel wat overleg en getyp zijn we al heer ver gekomen. Het veiligheidsplan ligt bij de gemeente, de route is nu definitief klaar, vrijwilligers geworven (heb je belangstelling meld je dan aan!!), de papieren voor de provincie bijna in orde. Op 4 november is er de voorbespreking met de blaasgroepen in de Iestent.

17 september een bijeenkomst gehad met onze blazers en iedereen op de hoogte gesteld van de stand van zaken. Belangrijk is de oproep om zoveel mogelijk vrijwilligers te werven.

2 mei hebben we de digitale formulieren evenementen en veiligheidsplan gekregen.

26 april gesprek gehad op het gemeentehuis met mevr. O. Shamaoun en dhr. R Koetsier over een evenementenvergunning, drankverkoop, verkeersregeling, parkeerplaatsen en nog meer zaken die allemaal bij zo'n groots evenement geregeld moeten worden. We krijgen twee formulieren mee om in te vullen: een evenementenvergunning en een veiligheidsplan. Die krijgen we binnenkort ook digitaal.

11 april: De mogelijke pauzepunten bezocht. Allemaal positieve reacties! Er komen 4 plekken voor de catering met daarbij toiletten. Daarna naar de gemeente voor de vergunningen. Over 2 wekeJong geleerd, oud gedaan!n krijgen we daar een afspraak.

3 april: vergadering van de commissie. Onder andere gepraat over de catering, pauzepunten, toiletten, klaarovers en EHBO.

2 april: toezegging van de rentmeester om de route volgens onze planning te laten lopen. Met dank aan de  Stichting Edwina van Heek voor de soepele medewerking.

27 maart: Met Dhr. van Mierlo de route doorgenomen. Hij verleent alle medewerking en kwam ook met een aantal zinvolle suggesties. Nu is het afwachten of de rentmeester er ook in toestemt. Met name de lange route is geheel anders dan bij de vorige wandelingen (1996 en 2006) en veel, veel mooier.

19 maart: overleg over de nieuwe route en de looprichting, mogelijke blaaspunten en pauzepunten. Deze dingen ingetekend in een topografische kaart.

28 februari: met 3 mensen de nieuwe route gefietst om de lengte en de mogelijkheden verder te bekijken. Het alternatief voor de lange wandeling zal zeker een positieve reactie bij de wandelaars opleveren. Een groot deel gaat over het landgoed Singraven, dus daar nu nog de goedkeuring voor de route krijgen.

  

25 februari: overleg over toezegging EHBO-mensen, het halen van de materialen uit Losser, waar de midwinterhoornwandeling 2018 heeft plaatsgevonden, en opbergen ervan. Ook de PR alvast besproken.

28 januari: Overleg met de VVV en het MKB over eventuele samenwerking. Op 22 december wordt ook de kerstmarkt in Denekamp gehouden.

22 januari: Tijdens de nabespreking van het blaasseizoen 2018 -2019 wordt er organisatiecommissie gevormd van 5 mensen.